шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

Європейський суд з прав людини констатував порушення Російською Федерацією статті 8 Конвенції, яка не лише захищає усе листування між окремими особами, але і забезпечує "посилений захист" кореспонденції між адвокатами і їх клієнтами, оскільки адвокати не зможуть захистити своїх клієнтів без гарантії збереження конфіденційності інформації.

У кримінальній справі заявника - Володимира Дудченко, в якості доказів було використано відомості, отримані внаслідок прослуховування розмов із захисником.

У своїй прецедентній практиці Суд розробив мінімальні гарантії, які мають бути викладені в законі для уникнення зловживань владою у випадках, коли законний привілейований матеріал був отриманий за допомогою заходів таємного спостереження.

По-перше, закон повинен чітко визначати сферу юридичного професійного привілею і вказувати, як, за яких умов і ким встановлюється відмінність між привілейованим і непривілейованим матеріалом. Враховуючи, що конфіденційні відносини між адвокатом і його клієнтами відносяться до особливо чутливої сфери, що безпосередньо стосується прав захисту, неприйнятне покладання цього завдання на представника виконавчої влади без нагляду незалежного судді.

По-друге, правові положення, що стосуються експертизи, використання і зберігання отриманого матеріалу, заходи обережності, які необхідно прийняти при передачі матеріалу іншим сторонам, а також обставини, за яких записи можуть бути або мають бути знищені, повинні забезпечити достатні гарантії захисту законних привілейованих матеріалів, отриманих внаслідок таємного спостереження. Зокрема, в національному законодавстві слід викласти з достатньою ясністю і деталізацією: процедури надання звітності незалежному наглядовому органу для розгляду випадків, коли в результаті таємного спостереження були отримані матеріали, що відносяться до юридичного професійного привілею; процедури безпечного знищення такого матеріалу; умови, при яких він може бути збережений і використаний в кримінальному судочинстві і досудових розслідуваннях; і в цьому випадку процедури безпечного зберігання, поширення такого матеріалу і наступного його знищення, як тільки він більше не потрібен для якої-небудь з санкціонованих цілей.

Суд зазначив, що російське законодавство проголошує захист юридичних професійних привілеїв, які розуміються як такі, що охоплюють будь-яку інформацію, що стосується юридичного представництва клієнта адвокатом. Проте воно не містить яких-небудь конкретних гарантій, що застосовуються до перехоплення повідомлень адвокатів; юристи підкоряються тим же правовим положенням відносно перехоплення комунікацій, що й решта. Суд вже встановив, що ці правові положення не передбачають адекватних і ефективних гарантій проти свавілля та ризику зловживань і тому нездатні зберегти "втручання" в межах того, що "необхідно в демократичному суспільстві" (справа Романа Захарова проти Росії).

У даній справі найбільш важливо, що національне законодавство не передбачає яких-небудь гарантій або процедур, яких слід дотримувати у випадках, коли при прослуховуванні телефону підозрюваного влада випадково перехоплює його розмови з адвокатом.

З цього виходить, що російське законодавство не передбачає яких-небудь гарантій від зловживання владою в тих випадках, коли юридично привілейовані матеріали були отримані за допомогою заходів секретного спостереження і тому не відповідають вимогам "якості права". З цього виходить, що заходи нагляду, що застосовуються до заявника, не відповідали вимогам статті 8 § 2 Конвенції, як це роз'яснюється в прецедентній практиці Суду.

Відповідно, мало місце порушення статті 8 Конвенцій.

Рішення у справі "Дудченко проти Росії" було винесено 7 листопада. Крім того, Суд визнав порушення Росією статті 8 Конвенцій ще в чотирьох справах (Ахлюстин проти Росії, Костянтин Москалев проти Росії, Москалев проти Росії, Зубков та інші проти Росії). Усі п'ять справ стосувалися таємних заходів нагляду в кримінальному провадженні. У чотирьох випадків заходи нагляду були дозволені відповідно до Закону про діяльність в області оперативного розшуку; у разі Дудченко - відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. В усіх п'яти випадках заявники стверджували, зокрема, про порушення статті 8 (право на повагу приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції), в основному скаржачись на застосування заходів нагляду, включаючи прослуховування телефонних розмов, приховану зйомку, відео- і аудіоспостереження.

 

Джерело - ЛІГА:ЗАКОН


2 серпня 2017р. набрав чинності Закон № 2119-VІІІ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Тепер споживачі, чиї квартири обладнано індивідуальними лічильниками на воду й тепло, не подавши вчасно їх показники, платитимуть за нормами споживання або за показниками загальнобудинкового лічильника (якщо його встановлено).

Послуги оплачуються за загальнобудинковими показниками без урахування витрат води виконавця, юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, і сумарних витрат води за показниками всіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, і споживачами, які не зняли та не передали показники квартирного лічильника виконавцеві, пропорційно кількості мешканців у разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі, що підтверджується актом обстеження, який складається виконавцем у присутності не менш ніж двох мешканців будинку.

Плата нараховується відповідно до показників будинкового лічильника води й тепла, а в разі його відсутності (несправності) - за нормативами (нормами) споживання в таких випадках:

- за відсутності засобів обліку, встановлених у квартирі (будинку садибного типу);

- у разі несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення;

- у разі відсутності у виконавця показників квартирних засобів обліку за розрахунковий період із подальшим перерахунком.

За наявності витоків із загальнобудинкової мережі споживачі, які не мають квартирних засобів обліку або не зняли й не передали показники, оплачують послуги з холодного, гарячого водопостачання та водовідведення за встановленими нормативами (нормами) за місяць, у якому ці витоки виявлено.

Виконавець має право здійснювати перевірку показників квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

Розрахунковим періодом для оплати послуг, якщо інше не визначено договором, є календарний місяць. Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем), якщо договором не встановлено інший строк.

Система (щомісячна чи авансова) та форма (готівкова чи безготівкова) оплати послуг визначається в договорі між споживачем і виконавцем.

Після отримання показників квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показниками будинкових засобів обліку, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої кожним споживачем послуги, що відображається в платіжному документі періоду, наступного за здійсненням коригування.

Зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води внесено постановою Кабміну від 18 серпня 2017 року № 633. Зміни внесено й до типового договору про надання цих послуг.

Нові правила набрали чинності 30 серпня.

 

Джерело – ЛІГА: ЗАКОН


СХВАЛЕНО КОНЦЕПЦІЮ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЛІКІВ І МЕДВИРОБІВ

Механізм публічних закупівель лікарських засобів і медичних виробів реформують.

Насамперед Уряд планує створити сучасну ефективну систему, спрямовану на формування конкурентного середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у сфері публічних закупівель ліків.

Реалізовуватимуть концепцію у два етапи до 2019 року. На першому етапі, який стартує вже в другому півріччі 2017 року, передбачається вжиття інституційних і нормативних заходів, у тому числі створення спеціальної закупівельної організації та розробка нормативно-правової бази для забезпечення її функціонування.

На другому етапі реалізації концепції передбачається подальший розвиток і посилення потенціалу закупівельної організації шляхом обміну досвідом із подібними організаціями в країнах ЄС.

Закупівельна організація здійснюватиме публічні закупівлі ліків на національному, місцевому та міжнародному рівнях, а також, за потреби, закупівлі товарів у іноземних постачальників із залученням до розмитнення чи зберігання інших організацій.

Концепцію реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів схвалено розпорядженням Кабміну від 23 серпня 2017 року № 582-р.

 

 

Джерело - ЛІГА:ЗАКОН


УРЯД ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ В ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ ПРОЦЕДУРИ ОПРАЦЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ


 

Кабінет Міністрів вирішив перейти на електронний формат опрацювання нормативно-правових актів органів влади.

Так, нормативно-правові акти до реєстру надсилаються як у паперовій формі, так і через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Проект акта Кабміну та матеріали до нього готуватимуться в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, окрім випадків наявності обґрунтованих підстав для їх підготовки в паперовій формі, серед яких:

- підготовка проекту акта, що містить інформацію з обмеженим доступом;

- неможливість застосування матеріалів до відповідного проекту акта як оригіналів в електронній формі відповідно до вимог законодавства;

- підготовка проекту акта з питань, пов'язаних із запобіганням надзвичайним ситуаціям, ліквідацією їх наслідків, або з інших питань, пов'язаних із виникненням загрози життю та здоров'ю населення, а також із невідкладних питань проведення антитерористичної операції та обороноздатності держави.

Проект акта й матеріали до нього подаються до Кабінету Міністрів в електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім проектів актів, підготованих у паперовій формі. На електронний проект акта накладається електронний цифровий підпис керівника державного органу, а на внесену електронну копію оригіналу паперового документа - спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (електронна печатка).

Постанову № 608 «Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі» прийнято 18 серпня.

Зміни почнуть діяти з 1 січня 2018 року. Інструкції щодо документування управлінської інформації в електронній формі почнуть розробляти з 1 вересня 2017 року.

 

 

Джерело – ЛІГА: ЗАКОН


Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою не містить обмежень щодо можливості здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами з Канади.

Необхідною умовою для застосування преференційних і знижених ставок ввізного мита є підтвердження походження товарів із Канади, а саме декларація про походження, яка оформлюється канадським експортером і зазначається на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Декларація про походження дійсна протягом 12 місяців із дати її заповнення експортером або протягом тривалішого строку, встановленого імпортером.

Також згідно з п. 2 ст. 3.16 «Зобов'язання щодо експорту» угоди кожна сторона має забезпечити, щоб декларація про походження була заповнена експортером на території сторони, звідки походить товар, для отримання преференційного тарифного режиму для цього товару на території іншої сторони.

Крім того, згідно з п. 1 ст. 3.18 «Зобов'язання щодо імпорту» угоди кожна сторона має забезпечити, щоб для надання преференційного тарифного режиму імпортер:

- подав митному органу сторони-імпортера декларацію про походження;

- якщо цього вимагає митний орган сторони-імпортера, надав переклад декларації про походження;

- якщо цього вимагає митний орган сторони-імпортера, надав на додаток до декларації свідоцтво про відповідність товару умовам, необхідним для застосування угоди.

Відповідне роз'яснення надане ДФС у листі від 10 серпня 2017 року № 21336/7/99-99-19-04-17.

Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю з Канадою почала діяти 1 серпня.

 

 

Джерело – Ліга:Закон


НБУ ПОЧАВ ДІАЛОГ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ СПІЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ BITCOIN 


 

Національний банк України почав діалог із Мінфіном, ДФС, Держфінмоніторингу, НКЦПФР, а також Нацкомфінпослуг для вироблення спільної позиції стосовно правового статусу Bitcoin в Україні, а також його регулювання.

Це питання мають розглянути на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності, яке планується провести до кінця серпня.

Заступник голови НБУ Олег Чурій пояснив, що Bitcoin не має чіткого правового статусу в Україні. Визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод із ним у світі.

Так, у багатьох країнах офіційно дозволено операції з Bitcoin. Зазвичай Bitcoin розглядають як товар або інвестиційний актив, який із метою оподаткування підпорядковується відповідному законодавству. У деяких країнах Bitcoin визнають розрахунковою грошовою одиницею.

У різних країнах Bitcoin класифікують по-різному - як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо. Національний банк України поки що офіційно не підтримує жодного з наведених визначень.

Нагадаємо, 2014 року НБУ висловлював свою позицію стосовно використання Bitcoin.

 

 

Джерело – ЛІГА:ЗАКОН


Як повідомляє Укрінформ, канадські вживані автомобілі імпортуються з нульовим ввізним митом. У випадку ввезення нових авто ставка ввізного мита буде знижуватись протягом семи років.

Про це 4 серпня на прес-конференції розповіла заступник начальника Управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю ДФС Олена Мошинська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із набранням чинності Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою згідно тарифного графіку України нульове ввізне мито буде застосовуватися на вживані легкові автомобілі, походженням з Канади", - зазначає Мошинська.

При імпорті нових авто з Канади передбачено перехідний період зниження ставок на сім років. Зокрема у поточному році ставка мита на бензинові та дизельні авто складатиме 8,7%, на авто бензинові з двигуном більше 3 л - 4,3%.

Заступник начальника Управління уточнює, що винятком є нові бензинові авто, які призначені для тимчасового проживання людей, нові бензинові авто з об'ємом двигуна від 2,2 л до 3 л, дизельні автомобілі з двигуном більше 2,5 л. На ці авто нульове ввізне мито запровадили з 1 серпня цього року.

Мошинська також зазначила, що необхідною умовою для застосування нульового мита є підтвердження походження авто з Канади, а саме: декларація про походження, яка оформлюється канадським експортером на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

 

 

Джерело: НІА «Укрінформ»


ВСУ ВИЗНАВ ПОРУШЕННЯМ ПРИСЯГИ НЕЕТИЧНУ ПОВЕДІНКУ КОЛИШНЬОГО ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Публічна розмова з використанням нецензурної лайки, із застосуванням погроз і приниженням людської гідності, з підкресленням своєї посади й «особливого статусу» підриває авторитет державної влади, довіру суспільства до органів виконавчої влади, поширює думку про вседозволеність чиновників високого рангу та не відповідає званню державного службовця, і є підставою для звільнення за порушення Присяги держслужбовця.

Такого висновку дійшов Верховний Суд України під час розгляду справи № 21-3968а16 за позовом Віктора Сироти, звільненого Президентом за порушення Присяги з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Виходячи з тексту Присяги, в основу поведінки державного службовця закладено етичні, правові та службово-дисциплінарні норми поведінки, порушення яких утворює факт порушення Присяги. Тому, приймаючи Присягу, державний службовець покладає на себе не лише певні службові зобов'язання, але й моральну відповідальність за їх виконання.

У зв'язку з цим під порушенням Присяги слід розуміти скоєння держслужбовцем проступку (вчинку) проти інтересів служби, який суперечить покладеним на нього обов'язкам, підриває довіру до нього як носія влади, що призводить до приниження авторитету державного органу та унеможливлює подальше виконання ним своїх обов'язків.

Тобто порушення Присяги може бути наслідком недотримання, порушення державним службовцем як правових, так і етичних (моральних) норм.

Підставою для висновку про порушення В. Сиротою Присяги стали події 5 серпня 2015 року - він втрутився в розмову водія авто з патрульними, спілкувався з працівниками правоохоронних органів грубо, з використанням ненормативної лексики, образ і погроз. Відео в подальшому було оприлюднено у випусках новин загальнонаціональних каналів і розміщено на новинних ресурсах в Інтернеті.

 

 

Джерело – ЛІГА:ЗАКОН


ЗАКОН НАБЕРЕ ЧИННОСТІ 3 СЕРПНЯ 


 

Закон № 2136-VІІІ «Про Конституційний Суд України» опублікований у «Голосі України» від 2 серпня й набере чинності 3 серпня. Із цього дня пленарні засідання, спеціальні пленарні засідання Конституційного Суду України (далі - Суд) ведуться в порядку, визначеному цим Законом.

Закон встановлює порядок організації та діяльності Суду, статус суддів, підстави й порядок звернення до Суду, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.

До складу Суду входить 18 суддів, по 6 із яких призначають Президент, Верховна Рада та з'їзд суддів України. Суд має повноваження здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі є як мінімум 12 суддів, які склали присягу на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Суддею може бути громадянин України, котрий володіє державною мовою, на день призначення досягнув 40 років, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, високі моральні якості, є юристом із визнаним авторитетом.

У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій. Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють голова Суду, заступник голови, секретарі колегій.

Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Суддям, які обіймають посади секретарів колегій, виплачується щомісячна доплата в розмірі 5 %, заступнику голови Суду, голові Суду - 15 % посадового окладу судді. Суддя у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується в розмірі 50 % винагороди судді.

До повноважень Суду належать:

1) вирішення питань про відповідність Конституції (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради АР Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України;

3) надання за зверненням Президента, або не менше 45 народних депутатів України, або Кабінету Міністрів висновків про відповідність Конституції чинних міжнародних договорів України або міжнародних договорів, що вносяться на ратифікацію до Верховної Ради;

4) надання за зверненням Президента або не менше 45 народних депутатів висновків про конституційність питань, запропонованих для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

5) надання за зверненням Верховної Ради висновку про дотримання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента з посади в порядку імпічменту;

6) надання за зверненням Верховної Ради висновку про відповідність законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції;

7) надання за зверненням Верховної Ради висновку про порушення ВР АР Крим Конституції України або законів України;

8) вирішення питань про відповідність Конституції та законам України нормативно-правових актів ВР АР Крим за зверненням Президента згідно з частиною 2 статті 137 Конституції;

9) вирішення питань про конституційність законів (їхніх окремих положень) законституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований у кінцевому судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції.

Конституційна скарга може бути подана, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року. Конституційна скарга у справі, остаточне судове рішення за якою набрало законної сили в період з 30 вересня 2016 до 3 серпня 2017 року, може бути подана до 3 листопада.

Для допомоги в розгляді конституційних скарг тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника. Як спеціального радника можуть запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, статутним завданням якої є питання конституційного права. Не може бути запрошено для виконання цих функцій громадянина держави, визнаної Верховною Радою України агресором. Спеціальний радник може до початку розгляду справи сенатами або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (amicus curiae) у справі. Забезпечення діяльності спеціального радника відбувається за рахунок міжнародної технічної допомоги чи міжнародних організацій.

Суд зобов'язаний до 3 листопада прийняти регламент та утворити сенати. Конкурсна вакантні посади також має бути оголошено до листопада. У конкурсі не беруть участі судді, призначені до набрання чинності Законом. Такі судді можуть піти у відставку відповідно до законодавства, яке діяло на день їхнього призначення.

Конституційні подання щодо офіційного тлумачення законів і конституційні звернення (якщо провадження не відкриті) повернуть їхнім авторам. Відкриті провадження закриють. Розгляд справ, конституційні провадження за якими відкрито, проводиться у формі, визначеній Великою палатою.

 

Джерело – ЛІГА: ЗАКОН


СТРОК ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА МОЖУТЬ СКОРОТИТИ ДО ОДНОГО ДНЯ


Порядок видачі митницями ДФС сертифікатів EUR.1 запропоновано привести у відповідність до міжнародних договорів України про вільну торгівлю, зокрема:

- визначити декларацію постачальника (виробника) документом, що підтверджує преференційне походження товарів з України;

- скоротити час видачі сертифікатів до одного дня;

- об'єднати в єдиний порядок видачу сертифікатів до країн ЄС і ЄАСТ;

- уточнити порядок заповнення сертифікатів, що замінюються.

Згідно з проектом для отримання сертифіката експортер чи його уповноважений представник повинні пред'явити митниці:

- заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною Угодами, та її електронну копію;

- електронну копію сертифіката, при заповненні його машинописом, та, за наявності, заповнений відповідно до вимог Угод бланк сертифіката;

- декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають або не мають преференційного статусу походження, та/або довгострокові декларації, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил, установлених Угодами.

Під час наступних постачань цього товару(ів) не вимагається подання декларації, якщо при першому постачанні було подано довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів.

Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається протягом одного робочого дня з дня, наступного після реєстрації заяви в митниці. Строк може бути продовжено до трьох робочих днів у разі усунення експортером причин для відмови у видачі сертифіката.

Відповідний проект наказу «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1» оприлюднено Мінфіном для громадського обговорення.

 

Джерело – ЛІГА:ЗАКОН

 


Страница 1 из 3