шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

Основний нормативний акт, яким регулюються відносини закупівель за державні кошти є закон України «Про публічні закупівлі». Цим законом чітко визначений порядок проведення (надпорогових) процедур державних закупівель (відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі)  та зазначені випадки, на які дія цього закону не поширюється (допорогові закупівлі та окремі товари та послуги, які перелічені в ст.2 закону). Цей закон описує правила поведінки для Замовників – розпорядників державних коштів, які здійснюють закупівлю та правила поведінки для Учасників процедури закупівлі.

В залежності від запланованої суми закупівель, є два порядки (спрощений та звичайний), яких повинні дотримуватись Замовники. Замовник, оцінивши свої потреби та проаналізувавши ринок необхідних йому товарів або послуг встановлює орієнтовну вартість закупівель.

Допорогові закупівлі (спрощений порядок закупівель) – це закупівлі товарів на суму до 200 тис. грн. та закупівлі робіт на суму до 1,5 млн. грн.

Для окремих сфер господарювання вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) до 1 млн. гривень, а робіт до 5 млн. гривень.

Звичайні закупівлі (надпорогові закупівлі) – це закупівлі товарів на суму, що дорівнює або більше 200 тис. грн. та закупівлі робіт на суму, що дорівнює або більше 1,5 млн. грн.

Для окремих сфер господарювання вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн. гривень, а робіт - 5 млн. гривень.

Звичайні закупівлі (надпорогові закупівлі).

Нас з вами буде цікавити стаття 18 Закону про закупівлі, якою встановлюється порядок оскарження процедур закупівлі. В статті 18 зазначено, яким формальним критеріям повинна відповідати скарга до уповноваженого розглядати скарги органу (а це, як ви знаєте, Антимонопольний комітет України), в які строки може подаватись скарга, зазначено, за яких обставин слід звертатись за захистом своїх прав до суду та розписано порядок вчинення інших дій процесуального характеру, які повинні бути здійснені учасником закупівель для захисту своїх порушених прав.

Перше, на що, ми хочемо звернути увагу, це: оскаржувати учасник може як:

а) незаконно складену тендерну документацію, до початку проведення процедури закупівлі, так і

б) рішення, дії або бездіяльність Замовників, які вчиняються під час проведення процедур закупівлі.

Тобто, якщо ви вважаєте, що оприлюднена тендерна документація містить в собі такі обмеження, які стосуються вас, вашої організації та можуть бути виконані вузьким колом осіб або, якщо обмеження відносяться до певних особливостей конкретного товару, при цьому не має можливості запропонувати еквівалентний товар, то, ви маєте можливість, до початку проведення процедури, оскаржити таку тендерну документацію. Як приклад наведу наступне рішення АМКУ.

Якщо ви вважаєте, що рішення, дії або бездіяльність Замовників, під час проведення процедур закупівлі, порушують ваші законні права передбачені законом, то у вас є можливість оскаржити такі рішення дії або бездіяльність Замовника, шляхом подачі скарги до Антимонопольного комітету України. Додаткову інформацію щодо подання скарг на дії ви зможете знайти на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

В Антимонопольному комітеті України створено спеціальний підрозділ – Колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія), який уповноважений здійснювати розгляд скарг на дії/рішення Замовників та виносити рішення, обов’язкові до виконання Замовниками. Колегія, у відкритому засіданні, з запрошенням представників замовника та учасника закупівель, розглядає скарги на дії замовників закупівель.

На практиці розгляд скарги відбувається наступним чином:

1.                  отримавши скаргу від учасника, Колегія здійснює попереднє опрацювання скарги, протягом доби, для визначення того чи підлягає ця скарга розгляду, чи сплачено учасником збір до бюджету за розгляд скарги, чи немає інших обставин для залишення скарги без розгляду. За результатами попереднього опрацювання Колегія виносить рішення про призначення дати розгляду скарги у відкритому засіданні (як правило це місячний строк).

2.                  Протягом періоду часу, який є у Колегії до моменту розгляду скарги у відкритому засіданні, Колегія займається опрацюванням тих документів, які у неї є (якщо разом зі скаргою ви подали якісь докази) та здійснює запити до замовника з вимогами про заборону продовжувати процедури закупівель, про надання тендерної документації, про отримання письмового пояснення від замовника з приводу фактів описаних в скарзі.

3.                  Під час розгляду скарги у відкритому засіданні представник Колегії доповідає суть скарги, роз’яснює, які дії було здійснено Колегією для встановлення об’єктивної істини в справі. Представники замовника та учасника закупівель можуть надати пояснення з приводу питань, які доповідаються. Представникам сторін можуть бути задані питання від державних уповноважених (члени Колегії).  Крім того, представники замовника та учасника закупівель можуть, з дозволу головуючого на засіданні, задати питання одне одному.  

За результатами розгляду скарги, у відкритому засіданні, на голосування (членам Колегії) виноситься рішення, яке приймається більшістю голосів.

Форма скарги.

Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

Скарга повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити наступну інформацію:

·         найменування органу оскарження (Антимонопольний комітет України);

·         найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

·         ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;

·         підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;

·         обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

·         вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі, у вигляді файлу pdf-формату), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження.

Скарги, що стосуються тендерної документації подаються з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю.

Під час застосування переговорної процедури строки скорочені: після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, скарги подаються протягом п'яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Це важливо знати, оскільки пропустивши цей строк ви не зможете подати скаргу.   

Допорогові закупівлі (спрощений порядок закупівель)

Допорогові закупівлі врегульовано Порядком здійснення допорогових закупівель, які затверджені Наказом ДП "Зовнішторгвидав України" від 13 квітня 2016 року N 35.

Допорогові закупівлі, як зазначалось вище, це спрощений, а якщо бути точніше – скорочений порядок закупівель, який має такі важливі складові як період уточнень та аукціон. Учасники, можуть в періоді уточнень ставити запитання Замовнику, вимогу про внесення змін до документації٭, а також, учасники можуть в процесі аукціону знизити вартість товару/послуги задля отримання перемоги.

Аукціон має три етапи (раунди), тому кожен крок на пониження є важливим, оскільки кожен учасник повинен розрахувати свої можливості для зниження вартості товару/послуги.

За результатами Аукціону Замовник розглядає Учасника, який надав найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі. Якщо учасник із найнижчою ціною не надав повний пакет документів або надав документи, які не відповідають вимогам документації, то такий учасник підлягає дискваліфікації.

У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в електронній системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.

Я не даремно виділяю тут учасника із найнижчою ціною, тому що замовники які вже добре орієнтуються в проведенні аукціонів знають, що подання найнижчої ціни не є гарантією перемоги. Учасника з найнижчою ціною можна дискваліфікувати, задля допуску наступного учасника. Фокус полягає в тому, що розгляд на відповідність пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі відбувається тільки у учасника із найнижчою ціною. Таким чином, найнижча ціна не є гарантією перемоги. Учасник із найнижчою ціною, крім того, повинен мати ідеальний пакет документів. Проте, якщо учасник із найнижчою ціною, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою٭ надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі.

Замовник зобов'язаний надати учаснику відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги. Фокус №2 полягає в тому, що у випадку дискваліфікації система автоматично визначає наступного учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а розгляд вимоги не зупиняє процесу проведення закупівлі. Таким чином, процес розгляду вимоги щодо неправомірності дискваліфікації не приведе до того, що закупівля буде зупиненою до прийняття остаточного рішення. Замовник зобов’язаний розглянути вимогу учасника протягом 3 днів, прийняти і оприлюднити рішення щодо неї. В принципі, для проведення повторної оцінки достатньо факту подачі вимоги, після чого Замовник може скасувати своє рішення по відповідному учаснику але зважаючи на фокус №2  учасник із найнижчою ціною може чекати на рішення, яке повинно бути прийняте за його вимогою, а в цей час наступна цінова пропозиція є такою, що перемагає в процесі аукціону.

Фокусом №3 (основним, я вважаю) є виключення із порядку здійснення допорогових закупівель таких термінів як «Звернення» та «Комісія з розгляду звернень». Зазначені терміни були виключеними із тексту порядку в червні 2017 року. Як було зазначено керівником ДП «Прозорро»: «у зв'язку з припиненням повноважень Комісії з розгляду звернень на можливі порушення при здійсненні допорогових закупівель та функціональними змінами в системі».

Отже, на сьогоднішній день, у тому разі, якщо замовник здійснив дії, які виходять за рамки закону, учасник має право подати вимогу٭ такому замовнику, а той, повинен її розглянути і задовольнити або відхилити. Замовник може просто не приймати жодного рішення з приводу вимоги. Контролю за виконанням або невиконанням вимоги٭ немає. Відповідальності за виконання або невиконання вимоги٭, теж, немає. Учасник, також, може залишити свій відгук про «нечесного замовника», якщо його вимогу٭ не розглянули, на ресурсі під назвою Dozorro для попередження інших членів нашого суспільства.  Все, інших можливостей припинити незаконні дії/рішення у учасників немає, нажаль.

 

 ٭Вимога – це письмово виражена незгода учасника закупівлі із тендерною документацією або із рішенням замовника закупівель, в якій учасник просить (вимагає) внести зміни до тендерної документації або змінити певне рішення замовника. Вимога повинна містити конкретно окреслене порушення замовника, яке слід припинити або змінити.